តម្លៃនាំមុខ 2022-05-31
  • SHFEI 15245 ១៩៥
  • SMM 15050-15150 ១៥១០០
  • LME 14844 54
ច្រើនទៀត >

ថ្ម SongLi ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1995 ដែលមានជំនាញក្នុងការស្រាវជ្រាវថ្មកម្រិតខ្ពស់ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការផលិត និងទីផ្សារ។ថ្ម SongLi គឺជាម៉ាកថ្មដំបូងបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសចិន។ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងម៉ូតូ កង់អគ្គិសនី រថយន្ត និងឧស្សាហកម្ម និងគ្រប់ប្រភេទនៃគោលបំណងពិសេស ជាងពីររយប្រភេទ និងលក្ខណៈបច្ចេកទេស។

អាន​បន្ថែម