ราคาตะกั่ว 2022-05-31
  • ซเฟย 15245 195
  • SMM 15050-15150 15100
  • LME 14844 54
เพิ่มเติม>

แบตเตอรี่ SongLi ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ซึ่งเชี่ยวชาญในการวิจัย พัฒนา การผลิต และการตลาดแบตเตอรี่ขั้นสูงแบตเตอรี่ SongLi เป็นหนึ่งในแบรนด์แบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในรถจักรยานยนต์ รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์ และอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์พิเศษทุกชนิด มากกว่าสองร้อยสายพันธุ์และข้อกำหนด

อ่านเพิ่มเติม