ราคาตะกั่ว 2022-10-14
  • ซเฟย 15330 50
  • SMM 15100-15200 15150
  • LME 13886 -10
เพิ่มเติม>

แบตเตอรี่ TCS ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิจัย พัฒนา การผลิต และการตลาดแบตเตอรี่ขั้นสูงแบตเตอรี่ TCS เป็นหนึ่งในแบรนด์แบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ UPS แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์ และอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์พิเศษทุกชนิด มากกว่าสองร้อยพันธุ์และข้อมูลจำเพาะ

อ่านเพิ่มเติม