ราคาตะกั่ว 2023-2-23
  • เชอเฟย 15335 -100
  • SMM 15150-15250 15200
  • พม.14263 17
เพิ่มเติม>

แบตเตอรี่ TCS ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการตลาดแบตเตอรี่ขั้นสูงแบตเตอรี่ TCS เป็นหนึ่งในแบรนด์แบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ UPS แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์และอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์พิเศษทุกประเภท มากกว่าสองร้อยชนิดและข้อกำหนด แบตเตอรี่กรดตะกั่วทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่กำหนดเองได้หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม