ราคาตะกั่ว 2024-7-08
  • ซเฮย 19655 -40
  • เอสเอ็มเอ็ม 19400-19500 19450
  • แอลเอ็มอี 15208 -3
เพิ่มเติม>

แบตเตอรี่ TCS ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการตลาดแบตเตอรี่ขั้นสูงแบตเตอรี่ TCS เป็นหนึ่งในแบรนด์แบตเตอรี่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในรถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่ UPS แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ รถจักรยานไฟฟ้า รถยนต์และอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์พิเศษทุกประเภท มากกว่าสองร้อยพันธุ์และข้อกำหนด แบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการที่กำหนดเองต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม