ඊයම් මිල 2024-4-11
  • SHFEI 16725 40
  • SMM 16350-16500 16425
  • LME 14702 -88
තවත්>

TCS බැටරිය 1995 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය උසස් බැටරි පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි.TCS බැටරිය චීනයේ පැරණිතම බැටරි සන්නාමවලින් එකකි.සමාගමේ නිෂ්පාදන යතුරුපැදි, යූපීඑස් බැටරි, සූර්ය බැටරි, විදුලි බයිසිකල්, මෝටර් රථ සහ කර්මාන්ත සහ සියලු වර්ගවල විශේෂ අරමුණු, දෙසියයකට වැඩි ප්‍රභේද සහ පිරිවිතර සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. විවිධ අභිරුචි කළ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සියලුම වර්ගවල ඊයම් අම්ල බැටරි.

තවත් කියවන්න