ඊයම් මිල 2024-7-08
  • SHFEI 19655 -40
  • SMM 19400-19500 19450
  • LME 15208 -3
තවත්>

TCS බැටරිය 1995 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය උසස් බැටරි පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි.TCS බැටරිය චීනයේ පැරණිතම බැටරි සන්නාමවලින් එකකි.සමාගමේ නිෂ්පාදන යතුරුපැදි, යූපීඑස් බැටරි, සූර්ය බැටරි, විදුලි බයිසිකල්, කාර් සහ කර්මාන්ත සහ සියලු වර්ගවල විශේෂ අරමුණු, දෙසියයකට වඩා වර්ග සහ පිරිවිතරයන් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ. විවිධ අභිරුචි කළ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සියලුම වර්ගවල ඊයම් අම්ල බැටරි.

තවත් කියවන්න