ඊයම් මිල 2022-10-14
  • SHFEI 15330 50
  • SMM 15100-15200 15150
  • LME 13886 -10
තවත්>

TCS බැටරිය 1995 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය උසස් බැටරි පර්යේෂණ, සංවර්ධනය, නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිකරණය සඳහා විශේෂීකරණය කරයි.TCS බැටරිය චීනයේ පැරණිතම බැටරි සන්නාමවලින් එකකි.සමාගමේ නිෂ්පාදන යතුරුපැදි, යූපීඑස් බැටරි, සූර්ය බැටරි, විදුලි බයිසිකල්, කාර් සහ කර්මාන්ත සහ සියලු වර්ගවල විශේෂ අරමුණු, වර්ග දෙසියයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ පිරිවිතරයන් සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

වැඩිදුර කියවන්න